Twój koszyk jest pusty.
Dostawa gratis

Video

 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.SL (Silver Line)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 1.BL (Black Line)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.SL (Silver Line)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.SL (Silver Line)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.SL (Silver Line)
 • Video screenshot
  Vechoor SL Multi-Chorus (guitar & bass)
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 1.BL (White)
 • Video screenshot
  Tux SL Compressor-Limiter (guitar & bass)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 2.CL (Classic)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 2.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  T-Di Bass preamp & Di-Box
 • Video screenshot
  Abigar SL Multi-Drive (bass)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 2.CL (Classic)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 2.CL (Classic)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 5.CE
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 5.CE
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 5.CE
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 5.CE

Reklamacje

       Reklamacje dotyczące towaru

 1. Box Electronics, właściciel sklepu internetowego Stomp-Head Store jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta (będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego) za niezgodność w Umowie Sprzedaży w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać dane osobowe, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: e-mail: reklamacje@stomphead.pl
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
 5. Box Electronics zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep.

      Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Box electronics podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić box Electronics o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Box Electronics zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

              BOX ELECTRONICS S.C
             CIESZYŃSKIEGO 4,
             81-881 SOPOT
             mailowo pod adres: info@stomphead.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.