Twój koszyk jest pusty.
Dostawa gratis

Video

 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.SL (Silver Line)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 1.BL (Black Line)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.SL (Silver Line)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.SL (Silver Line)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.SL (Silver Line)
 • Video screenshot
  Vechoor SL Multi-Chorus (guitar & bass)
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 1.BL (White)
 • Video screenshot
  Tux SL Compressor-Limiter (guitar & bass)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 2.CL (Classic)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 2.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  T-Di Bass preamp & Di-Box
 • Video screenshot
  Abigar SL Multi-Drive (bass)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 2.CL (Classic)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 2.CL (Classic)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 5.CE
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 5.CE
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 5.CE
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 5.CE

Regulamin

Warunki ogólne Regulaminu

z dnia 10-09-2015

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego Stomp-Head Store
4. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.stompheadstore.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Box Electronics s.c. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru

Właścicielem sklepu jest:

BOX ELECTRONICS S.C. A.A. KOZAKIEWICZ
CIESZYŃSKIEGO 4
81-881 SOPOT
NIP: 585-020-62-39

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy Stomp-Head Store.

Sklep internetowy Stomp-Head Store prowadzony jest przez  Box Electronics s.c.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
- warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów prezentowanych w sklepie internetowym
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego
- zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do internetu.

Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu sklepu Stomp-Head Store w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Informacje o towarach zawarte na stronach internetowych sklepu: parametry techniczne, opisy, oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

Złożenie zamówienia na produkty promocyjne oznacza, że Kupujący akceptuje postanowienia  zawarte w Regulaminie Promocji.
Momentem wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.
Stomp-Head Store prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Wszystkie ceny w ofercie podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT oraz koszty transportu na terenie Polski.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Zdjęcia produktów oraz wszystkie informacje tekstowe, które znajdują się na stronie www.stomphead.pl są własnością sklepu.

Rejestracja klientów

Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu i jest bezpłatna.
Dla użytkowników nie posiadających konta jest ono zakładane automatycznie podczas składania pierwszego zamówienia. Informacja o założonym koncie wysyłana jest na wskazany adres e-mail.
Rejestracji mogą dokonać pełnoletnie osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.
Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może być nie zrealizowane.
Dane osobowe klientów zbierane są z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych, wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej naszego sklepu, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych.
Składanie zamówień

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, przez stronę www.stomphead.pl, przez całą dobę.
Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9:00-16.00.
Po złożeniu zamówienia klient (na podany przez siebie adres e-mail) otrzyma zwrotną wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wysyłki. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienie należy skontaktować się telefonicznie lub drogą mailową z obsługą sklepu.
Realizacja zamówienia

Według obowiązującego prawa czas dostawy to maksymalnie 14 dni. Jednak w Stomp-Head Store można się spodziewać realizacji zamówienia w  czasie 2-4 dni roboczych po otrzymaniu przez nas potwierdzenia transakcji  z serwisu PayPal lub zaksięgowaniu płatności na naszym koncie bankowym.
Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę kurierską w celu doręczenia przesyłki.
Realizacja zamówienia następuje pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
Odstąpienie od Umowy/Zwrot towaru

Każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Art. 22(1) Kodeksu Cywilnego przysługuje rezygnacja z zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki ..
Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (faktura VAT) oraz wypełniony dokument zwrotu towaru (pobierz: PDF, DOC) lub oświadczenie z podaniem danych osobowych, numeru zamówienia oraz danymi do dokonania zwrotu płatności.
Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania towaru przez sklep.
Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
Odesłany towar w miarę możliwości powinien posiadać oryginalne opakowanie i być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Klient odstępujący od umowy może korzystać z towaru tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym - ma możliwość korzystania z rzeczy jedynie w zakresie koniecznym do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Wysyłki

Koszty wysyłki towaru pokrywa Sklep.
Sklep internetowy Stomp-Head Store prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski i UE.
Zamówienia  wysyłane są za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej  lub Poczty Polskiej.
Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.
Przesyłki są dostarczane wyłącznie w dni robocze.
Jeśli w trakcie odbierania przesyłki opakowanie jest uszkodzone lub nosi ślady ingerencji w jej zawartość należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody a następnie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.
Płatności

Klient dokonujący zakupów w Stomp-Head Store wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
Zawsze wystawiamy fakturę VAT.
Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy do przesyłki jest dołączona faktura.
Na terenie Polski Klient może dokonać płatności w następującej formie:
przelewem bankowym - na konto 88 1140 2017 0000 4702 1162 4659, BOX ELECTRONICS
za pośrednictwem serwisu PayPal (system płatności internetowej)
Przy płatności za pośrednictwem systemu PayPal klient akceptuje zasady działania tego systemu (więcej informacji pod adresem: www.paypal.com)
Polityka cookies

Firma Box Electronics s.c. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności każdej osoby odwiedzającej prowadzony przez nią sklep internetowy Sklep Stomp-head Store i wykorzystuje pliki „cookies” do:

umożliwienia klientom zalogowania się do niektórych obszarów sklepu
obsługi koszyka zamówień
złożenia zamówienia
udoskonalenia, zoptymalizowania i poprawienia efektywności sklepu
dostosowania zawartości witryny do potrzeb użytkowników
zapamiętania preferencji użytkowników
tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk oglądalności serwisu z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Pliki „cookies” a dane osobowe:

Dane uzyskane przy używaniu plików „cookies” są zbierane tylko w celu wykonywania określonych zadań realizowanych na potrzeby użytkownika sklepu. Nie są kojarzone z żadnymi konkretnymi osobami korzystającymi z witryny z zastrzeżeniem dostępu do obszarów wymagających logowania (obszar „moje konto” i składanie zamówienia).

Czym są pliki „cookies”:

Są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Zastosowanie plików „cookies”:

Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i "historii" jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, "koszyków zakupowych" w internetowych sklepach itp.

Specyfika działania plików „cookies”:

Mechanizm ciasteczek został wprowadzony po to, by w bezstanowym protokole HTTP umożliwić odróżnienie osób odwiedzających dany serwis. Ciasteczka są informacjami zapisywanymi trwale lub tymczasowo na żądanie serwera na dysku użytkownika. Najczęściej przechowywane są w jednym pliku tekstowym lub binarnym. Dane zapisane w ciasteczkach mają postać naprzemiennych ciągów nazwy i wartości odpowiadającej jej zmiennej. Zapamiętane ciasteczko może najczęściej odczytać jedynie serwer, który je wysłał. W danych „cookies” określone są:

nazwa i przypisaną jej wartość
domena i ścieżka dostępu, które są związane z przekazywanym ciasteczkiem
czas ważności danego ciasteczka (po jego upłynięciu przeglądarka usunie je).
Do zapisania ciasteczka wymagana jest jedynie jego nazwa. Jeśli nie zostanie podana domena, do wartości zapisanych w ciasteczku dostęp będzie miał jedynie serwer, z którego wysłano żądanie zapisu. Niepodanie czasu ważności spowoduje usunięcie ciasteczka po zamknięciu przeglądarki. Ciasteczka, które wygasają po zakończonej sesji, zwane są ciasteczkami sesyjnymi. Mają one ustalony okres ważności, którego mechanizm wymusza serwer (zwykle nie można polegać bowiem na prawidłowości ustawienia zegara na komputerze z przeglądarką). Działanie mechanizmu ciasteczek po stronie użytkownika zależy od konfiguracji jego przeglądarki. Niektóre z nich umożliwiają odmowę zapisu, inne pozwalają na ustawienie daty wygaśnięcia innej od tej deklarowanej w nagłówku HTTP.

Sklep internetowy Stomp-Head Store używa poniższych rodzajów plików „cookies”:

Niezbędne – wymagane do prawidłowego działania sklepu internetowego (np. obsługa logowania użytkownika lub koszyka zakupów).
Funkcjonalne – związane ze zwiększeniem funkcjonalności sklepu internetowego (np. zapamiętanie preferencji użytkownika lub personalizacja prezentowanych treści).
Biznesowe – związane z poprawą jakości, wydajności i udoskonalaniem naszego sklepu internetowego (np. tworzenie anonimowych, zagregowanych statystyk lub anonimowa analiza poruszania się użytkowników w trakcie korzystania z niego).
Firm trzecich – związane z Google Analitics. Korzystamy z systemu analitycznego dostarczanego przez Google Inc. w celu oszacowania wykorzystania naszej witryny i opracowania dla nas statystyki aktywności na witrynie. Google zachowuje informacje gromadzone przez ciasteczko na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może także przekazać te informacje osobom trzecim, jeśli będzie to wymagane prawem lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie połączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przetrzymywanymi przez Google. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażają państwo zgodę na przetwarzanie przez Google danych na swój temat w sposób i w celach wskazanych powyżej. Prosimy odwiedzić http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Firm trzecich – związane z Facebook. Serwis ten wykorzystywany jest do dzielenia się zawartością w Mediach społecznościowych. Prosimy odwiedzić http://pl-pl.facebook.com/about/privacy w celu uzyskania dalszych informacji.
Kontrolowanie i usuwanie plików „cookies”:

Współczesne przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika. Może to zostać zmienione poprzez konfigurację ustawień przeglądarki internetowej (w razie problemów prosimy skorzystać z pomocy w używanej przez państwa przeglądarce).
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skorzystać z poniższych stron internetowych (firma Box Electronics s.c. nie jest odpowiedzialna za ich zawartość):

http://www.aboutcookies.org - informacje jak kontrolować i usuwać pliki „cookie” dla różnych przeglądarek,
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout - jak kontrolować i usuwać pliki „cookie” dla Google Analitics,
W przypadku sklepu internetowego ograniczenie funkcjonowania plików „cookies” może wpłynąć na znaczące ograniczenie funkcjonalności sklepu z niemożnością dodawania towarów do koszyka i złożenia zamówienia włącznie.

*Definicja, zastosowanie i specyfika działania plików „cookies” pochodzi z serwisu Wikipedia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Box Electronics a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu klient powinien posiadać:
  - przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub przeglądarkę internetową Chrome (wszystkie wersje), lub przeglądarkę internetową Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0, lub Opera w wersji nie starszej niż 2
- włączoną obsługę Java Script
- aktywny adres e-mail.

Regulamin Promocji

ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji jest Sklep Internetowy  Stomp-Head Store, z siedzibą w Sopocie, ul. Cieszyńskiego 4, zwany dalej sklepem.
CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI
Promocje trwają okresowo. Termin rozpoczęcia każdej organizowanej przez sklep  promocji jest podawany na stronach www sklepu.
ZASADY PROMOCJI
Każdemu Uczestnikowi promocji, który spełnia wymagania określone w punkcie IV niniejszego Regulaminu, zostaną wysłane produkty objęte promocją, lub zostaną naliczone stosowne rabaty przy zakupach w sklepie.
UCZESTNICTWO W PROMOCJI
Uczestnikiem promocji może być:
Klient sklepu Stomp-Head Store, czyli podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna. Osoba fizyczna biorąca udział w promocji  musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Osoba taka jest zobowiązana do zapoznania się i akceptacji regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela sklepu zgodnie z obowiązującym prawem polskim. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację promocji w sklepie. Właściciel sklepu na podstawie określonych przez siebie warunków daje możliwość korzystania z ofert promocyjnych w Stomp-Head Store.
Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
rejestracja użytkownika na stronie sklepu
dokonanie za pośrednictwem aplikacji internetowej sklepu  transakcji na warunkach określonych w Regulaminie sklepu.
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji na warunkach zawartych w Regulaminie sklepu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Właściel sklepu  zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Stomp-Head Store.
Przed złożeniem zamówienia na produkty objęte promocją Klient powinien zapoznać się z Regulaminem Promocji.
Złożenie zamówienia na produkty promocyjne jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Promocji.
Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.
Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronach internetowych sklepu.