Twój koszyk jest pusty.
Dostawa gratis

Video

 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.SL (Silver Line)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 1.BL (Black Line)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.SL (Silver Line)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.SL (Silver Line)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.SL (Silver Line)
 • Video screenshot
  Vechoor SL Multi-Chorus (guitar & bass)
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 1.BL (White)
 • Video screenshot
  Tux SL Compressor-Limiter (guitar & bass)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 2.CL (Classic)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 2.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  T-Di Bass preamp & Di-Box
 • Video screenshot
  Abigar SL Multi-Drive (bass)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 2.CL (Classic)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 2.CL (Classic)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  TAURUS Stomp-Head 4.HG (High Gain)
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 5.CE
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 5.CE
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 5.CE
 • Video screenshot
  Taurus Stomp-Head 5.CE

Gwarancja

 1. Zakupiony  Produkt  objęty  jest  gwarancją  przez  okres  24 miesięcy  od  daty  sprzedaży.
 2. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu towaru (faktura lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, że towar nabyto w Stomp-Head Store; może to być np. wyciąg z konta potwierdzający płatność).
 3. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas w jakim Produkt pozostawał w serwisie.
 4. Gwarancji podlegają wyłącznie wady powstałe z winy Producenta. Reklamacji nie podlega naturalne zużycie Produktu lub jego podzespołów takich jak: elementy obudowy, głośniki, gniazda połączeniowe, kable zasilające, pokrętła i przełączniki.    
 5. Naruszenie plomb gwarancyjnych lub próba samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby niepowołane powodują utratę ważności gwarancji.
 6. Gwarancji nie podlegają:
  • Produkty, w których stwierdzono uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika.
  • Produkty, które uległy uszkodzeniu na skutek niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania, zalania płynami lub zanieczyszczenia.
  • Produkty uszkodzone w wyniku klęsk żywiołowych, wyładowań atmosferycznych, skoków napięcia zasilania lub wskutek działania innych sił wyższych.